logo ingenieursbureau van iwaarden

wat?
waarom?
waarvoor?
wie?
waar?
ervaring!
actueel
contact
Facebook LinkedIn

wat is
ingenieursbureau van iwaarden?

ingenieursbureau van iwaarden is een jong algemeen bouwkundig ontwerp- en adviesbureau met het accent op duurzaam bouwen en duurzaam onderhouden van gebouwen.

Onder duurzame gebouwen verstaan wij liefdevol ontworpen gebouwen, gebouwd met prettige materialen die makkelijk aan veranderende wensen kunnen worden aangepast en door hun eigenaren worden gekoesterd.

Duurzame gebouwen kennen een lange levensduur, blijven aantrekkelijk en zijn daardoor relatief waardevast ook in krimpgebieden.

Wij zijn gevestigd in Pieterburen vlakbij het Unesco Werelderfgoed de Waddenzee in een inspirerende omgeving met duurzaamheid, natuur en cultuur hoog in het vaandel.

Wij werken voor zowel particulieren als voor stichtingen en bedrijven en zijn sinds 2014 de exclusieve bouwkundig netwerkpartner voor VastgoedBelang Nederland, de vereniging van particuliere vastgoedbeleggers.


  i n g e n i e u r s b u r e a u  v a n   i w a a r d e n
  h o o f d s t r a a t   1 3 2
  9 9 6 8   a h    p i e t e r b u r e n
  0 6 - 1 6 3 6 6 2 9 2
  k v k n r .   5 1 4 4 2 6 4 7