logo ingenieursbureau van iwaarden

wat?
waarom?
waarvoor?
wie?
waar?
ervaring!
actueel
contact
Facebook LinkedIn

wat is
ingenieursbureau van iwaarden?

ingenieursbureau van iwaarden is een algemeen bouwkundig ontwerp- en adviesbureau met het accent op het verduurzamen en herbestemmen van gebouwen.

Wij werken aan duurzame gebouwen die liefdevol zijn ontworpen, gebouwd met prettige materialen, circulair aan veranderende wensen kunnen worden aangepast en door hun eigenaren worden gekoesterd.

Wij werken zowel vanuit Groningen als vanuit Amsterdam.

In Groningen hebben we een kantoor in het hoofdgebouw van zwembad de Papiermolen in Groningen. Waar vroeger de kleedkamers waren zijn nu een grote verscheidenheid aan creatieve bedrijven en kunstenaars gevestigd. Het zwembad uit de jaren 50 is een Rijksmonument en een inspirerende omgeving waarbij duurzaamheid en herbestemmen van gebouwen met karakter en een ziel, onze belangrijkste focus, goed bij ons bedrijf past.
In Amsterdam werken we vanuit de Kleiburgflat, een oorspronkelijke honinggraadflat in de Bijlmer uit 1970, gerenoveerd in 2015, winnaar van de prestigieuze Mies van der Rohe Award 2017 en sinds 2019 als jongste gemeentelijke monument aangewezen.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, stichtingen, VvE's, energiecoöperaties en vastgoedbedrijven.


•  i n g e n i e u r s b u r e a u  v a n   i w a a r d e n
•  p a p i e r m o l e n l a a n   3 - 2 1
•  9 7 2 1   g r    g r o n i n g e n
•  0 6 - 1 6 3 6 6 2 9 2
•  k v k n r .   5 1 4 4 2 6 4 7