logo ingenieursbureau van iwaarden

wat?
waarom?
waarvoor?
wie?
waar?
ervaring!
actueel
contact
Facebook LinkedIn

wat is
ingenieursbureau van iwaarden?

ingenieursbureau van iwaarden is een algemeen bouwkundig ontwerp- en adviesbureau met het accent op het verduurzamen en herbestemmen van gebouwen.

Onze passie is een wereld met alleen nog maar duurzame gebouwen, liefdevol ontworpen, met prettige materialen, die circulair aan veranderende wensen kunnen worden aangepast en daarom door hun gebruikers worden gekoesterd.

Wij werken vanuit 2 verschillende locaties die elkaar mooi aanvullen en ons blijven inspireren.

Vanuit Noordwelle, met zicht op de duinen van de Kop van Schouwen, laten we ons inspireren door de weidsheid van de natuur en het landschap rondom ons heen. Dit blijft ons motiveren om met veel energie te werken aan een duurzame wereld met aandacht voor het kleinschalige.

In Amsterdam werken we vanuit de Kleiburgflat, een oorspronkelijke honinggraadflat in de Bijlmer uit 1970, gerenoveerd in 2015, winnaar van de prestigieuze Mies van der Rohe Award 2017 en sinds 2019 als jongste gemeentelijke monument aangewezen. Deze locatie inspireert ons om zorgvuldig met het verleden en andere culturen om te gaan zonder te vervallen in al te romantische beelden.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, stichtingen, VvE's, energiecoöperaties en vastgoedbedrijven.


•  i n g e n i e u r s b u r e a u  v a n   i w a a r d e n
•  j a n   d e l s t l a a n   2 3
•  4 3 2 6   a h    n o o r d w e l l e
•  0 1 1 1 - 4 0 8 5 4 0
•  k v k n r .   5 1 4 4 2 6 4 7