logo ingenieursbureau van iwaarden

wat?
waarom?
waarvoor?
wie?
waar?
ervaring!
actueel
contact
Facebook LinkedIn

wat is
ingenieursbureau van iwaarden?

ingenieursbureau van iwaarden is een jong algemeen bouwkundig ontwerp- en adviesbureau met het accent op duurzaam bouwen en duurzaam onderhouden en herbestemmen van gebouwen.

Onder duurzame gebouwen verstaan wij liefdevol ontworpen gebouwen, gebouwd met prettige materialen die makkelijk aan veranderende wensen kunnen worden aangepast en door hun eigenaren worden gekoesterd.

Wij zijn gevestigd in het hoofdgebouw van zwembad de Papiermolen in Groningen. Waar vroeger de kleedkamers waren zijn nu een grote verscheidenheid aan creatieve bedrijven en kunstenaars gevestigd. Het zwembad uit de jaren 50 is een Rijksmonument en een inspirerende omgeving waarbij duurzaamheid en herbestemmen van gebouwen met karakter en een ziel, onze belangrijkste focus, goed bij ons bedrijf past. Wij werken voor zowel particulieren als voor stichtingen, VvE's als bedrijven.


  i n g e n i e u r s b u r e a u  v a n   i w a a r d e n
  p a p i e r m o l e n l a a n   3 - 2 1
  9 7 2 1   g r    g r o n i n g e n
  0 6 - 1 6 3 6 6 2 9 2
  k v k n r .   5 1 4 4 2 6 4 7