logo ingenieursbureau van iwaarden

wat?
waarom?
waarvoor?
wie?
waar?
ervaring!
actueel
contact
Facebook LinkedIn

waarom werken met
ingenieursbureau van iwaarden?

- omdat u het liefst werkt met een bureau met een heldere visie op vastgoedbeheer en verduurzaming van vastgoed

- omdat u het liefst werkt met een bureau met scherpe tarieven voor helder geformuleerde resultaten zonder meerkosten

- omdat u het liefst met een duurzaam bureau werkt waar hergebruik al meer dan 20 jaar geleden een belangrijk thema is

- omdat u het liefst werkt met een klein bureau vanwege het persoonlijk contact


pietje puk zat op de trap te punniken maar dat wilde niet erg lukken en daarom moest hij huilen van verdriet en kwam zijn vrouwtje hem troosten  i n g e n i e u r s b u r e a u  v a n   i w a a r d e n
  p a p i e r m o l e n l a a n   3 - 2 1
  9 7 2 1   g r    g r o n i n g e n
  0 6 - 1 6 3 6 6 2 9 2
  k v k n r .   5 1 4 4 2 6 4 7