logo ingenieursbureau van iwaarden

wat?
waarom?
waarvoor?
wie?
waar?
ervaring!
actueel
contact
Facebook LinkedIn

waarvoor komt u bij
ingenieursbureau van iwaarden?- het ontwerpen van uw woning, bedrijfsgebouw of verbouwing.

- het vervaardigen van bouwkundige tekeningen.

- het berekenen van en adviseren over bouwkundige constructies.

- het structureren van vastgoedinformatie

- het opnemen en afgeven van een energielabel zowel voor verkoop als verhuur.

- het adviseren over verduurzaming van uw pand.

- het vaststellen van een puntenwaardering voor de woningwaardering.

- het opstellen en actualiseren van meerjarenonderhoudsbegrotingen.

- het opstellen van onderhoudsadviezen.

- het uitvoeren van onderhoudsinspecties(NEN 2767).

- het uittrekken van hoeveelheden van bouwkundige elementen.

- het bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen conform de NEN 2580 inclusief een gewaarmerkt certificaat.


pietje puk zat op de trap te punniken maar dat wilde niet erg lukken en daarom moest hij huilen van verdriet en kwam zijn vrouwtje hem troosten  i n g e n i e u r s b u r e a u  v a n   i w a a r d e n
  p a p i e r m o l e n l a a n   3 - 2 1
  9 7 2 1   g r    g r o n i n g e n
  0 6 - 1 6 3 6 6 2 9 2
  k v k n r .   5 1 4 4 2 6 4 7