logo ingenieursbureau van iwaarden

wat?
waarom?
waarvoor?
wie?
waar?
ervaring!
actueel
contact
Facebook LinkedIn

waarvoor komt u bij
ingenieursbureau van iwaarden?- het verzorgen van energielabels voor zowel voor woningen als utiliteit, nieuwbouw en bestaand.

- het opstellen van gecertificeerde maatwerkadviezen voor verduuzaming van gebouwen.

- het ontwerpen van uw woning, bedrijfsgebouw of verbouwing.

- het vervaardigen van bouwkundige tekeningen.

- het berekenen van en adviseren over bouwkundige constructies.

- het structureren van vastgoedinformatie

- het adviseren over verduurzaming van vastgoed.

- het vaststellen van een puntenwaardering voor de woningwaardering.

- het opstellen en actualiseren van meerjarenonderhoudsbegrotingen.

- het opstellen van onderhoudsadviezen.

- het uitvoeren van onderhoudsinspecties conform de NEN 2767.

- het uittrekken van hoeveelheden van bouwkundige elementen.

- het bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen conform de NEN 2580.


pietje puk zat op de trap te punniken maar dat wilde niet erg lukken en daarom moest hij huilen van verdriet en kwam zijn vrouwtje hem troosten  i n g e n i e u r s b u r e a u  v a n   i w a a r d e n
  m a r k t   2 4
  4 5 2 7   c n    a a r d e n b u r g
  0 1 1 7 - 3 0 9 1 2 6
  k v k n r .   5 1 4 4 2 6 4 7